Aktualności

 • Jesteś tutaj:
 • Start
 • Aktualności

Inwestycje realizowane z Funduszów Europejskich

20 sierpnia 2019 752 Wyświetleń

Firma BIO TERM Sp. z .o.o. podpisała w dniu 5 kwietnia umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji projektu „Przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  w technologii wysokosprawnej kogeneracji  w jednostkach kogeneracji   o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe  w miejscowości Świebodzice”

Efekt rzeczowy:

 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 3 235,14 MgCO2
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 13 651,51 MWh/a

Łączna kwota inwestycji 18 050 000,00 zł netto.
Wartość dofinansowania 12 167 440,00,00 zł.


Firma BIO TERM Sp. z .o.o. podpisała w dniu 5 kwietnia umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji projektu „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  w technologii wysokosprawnej kogeneracji  w jednostkach kogeneracji  o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9”

Efekt rzeczowy:

 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 20 736,92 MgCO2
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 14 591,79 MWh/a
   

Łączna kwota inwestycji 16 200 000,00 zł netto.
Wartość dofinansowania 10 769 446,88,00 zł.


Firma BIO TERM Sp. z .o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałanie 1.6.2 „Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji”

na realizację projektu „ Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Świebodzice dla podłączenia nowych odbiorców.”

Efekt rzeczowy:

 • Wybudowanie sieci ciepłowniczych w tym przyłączy o długości 0,7474 km
 • Wybudowanie 18 węzłów ciepłowniczych.

Łączna kwota inwestycji 1 250 000,00 zł netto.
Wartość dofinansowania 1 062 500,00 zł.