Taryfy ciepła

  • Jesteś tutaj:
  • Start
  • Taryfy ciepła

Taryfy ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych ustaw” (Dz. U. 2023 poz. 295) informujemy, że BIO TERM Sp. z o.o. od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy zdnia z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2967), w okresie rozliczeniowym stosuje najniższe ceny i stawki opłat wynikające z:

  • średniej ceny ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 15 września 2022 r., obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym lub
  • średniej ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym.

Ceny dostawy ciepła nie wyższe niż średnie ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych wynikające z ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe, opublikowanych przez Prezesa URE w Informacji z dnia 22 lutego 2022 r., Nr 9/2023

Poniżej przedstawiamy wykaz maksymalnych cen w grupach taryfowych dla systemu ciepłowniczego Spółki BIO TERM, opublikowanych przez Prezesa URE oraz wykaz najniższych cen w grupach taryfowych dla systemu ciepłowniczego Spółki BIO TERM, które będą stosowane w rozliczeniach od 1 marca 2023 r. z odbiorcami ciepła o których mowa w art.4 ust.1 ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy, Spółka BIO TERM nie stosowała ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła opublikowanej przez Prezesa URE.

W związku z tym Odbiorcom ciepła nie przysługuje za ten okres wyrównanie, o którym mowa w Art. 12e ust.1 zmiany ustawy.