Faktury i rozliczenia

  • Jesteś tutaj:
  • Start
  • Faktury i rozliczenia

Faktury i rozliczenia

Otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej

Wdrażając wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2021 r. poz. 158), umożliwiamy naszym Odbiorcom, każdorazowo na prośbę, otrzymanie informacji w zakresie faktur i rozliczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy o możliwości otrzymywania faktur w wersji elektronicznej. Wypełnione i podpisane oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną należy przesłać na nasz adres: BIO TERM SP. Z O.O, 40-145 Katowice, ul. Mieczysława Karłowicza 11/1.

Sprawdzenia stanu konta oraz informacji dotyczącej swoich rozliczeń

W celu sprawdzenia stanu konta lub uzyskania informacji dotyczącej swoich rozliczeń   prosimy o kontakt pod adresem: biuro@ebioterm.pl.