Elektrociepłowania Świebodzice

Spółka BIO TERM prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła, wytwarzania energii elektrycznej, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu energią elektryczną.

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest właścicielem elektrociepłowni zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Mieszka I nr 13. Spółka prowadzi działalności w zakresie wytwarzania ciepła, wytwarzania energii elektrycznej, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu energią elektryczną. Ciepło wytwarzane jest w oparciu o dwa kotły gazowe oraz o jedną jednostkę kogeneracyjną.

System ciepłowniczy miasta Świebodzice

  • Technologia wysokosprawnej kogeneracji (CHP).
  • Jedna jednostka kogeneracyjna oraz dwa kotły gazowe.
  • Moc elektryczna 3,000 MW.
  • Łączna moc cieplna 12,827 MW.
Elektrociepłownia Świebodzice

Aktualności

Aktualne informacje i wydarzenia

Dodano: 23 marca 2023

Informacja o strukturze wytwarzania paliw

Informacje o strukturze paliw i innych odnośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez BIO TERM Sp. z o.o. w roku 2022.

Dodano: 6 października 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Dodano: 20 sierpnia 2019

Inwestycje realizowane z Funduszów Europejskich

BIO TERM Sp. z .o.o. podpisała w dniu 5 kwietnia umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dodano: 13 lutego 2017

Zadania inwestycyjne

Informacje o zadaniach inwestycyjnych dla Firmy BIO TERM na lata 2017-2020Elektrociepłownia Świebodzice

System ciepłowniczy miasta Świebodzice

Instalacja zasilana jest gazem ziemnym, który stanowi paliwo dla silnika spalinowego, napędzającego generator prądu elektrycznego. W ten sposób wytwarzana jest energia elektryczna.

Zobacz VideoElektrociepłownia Świebodzice

Strefa Klienta

3.000

MW

Moc elektryczna

12.827

MW

Moc cieplna

6.7

km

Długość sieci ciepłowniczej

2001

r.

Uruchomienie elektrociepłowni

Galeria

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice

Elektrociepłownia Świebodzice

BIO TERM Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Świebodzice | BIO TERM Sp. z o.o.

System ciepłowniczy miasta Świebodzice

Ciepłownia na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach

Ochrona Środowiska
Struktura paliw
Aktulności
Aktualne informacje i wydarzenia
Galeria
Widok 360 stopni