Struktura paliw

  • Jesteś tutaj:
  • Start
  • Struktura paliw

Struktura paliw

Współczynnik WPc:

Współczynnik WPc za rok 2023 - 0,6475

Współczynnik WPc za rok 2022 - 0,9204

 

Informacje o strukturze paliw i innych odnośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez BIO TERM Sp. z o.o.