^Powrót na góre
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacje

BIO TERM Sp. z o.o.

Adres ul. Mieczysława Karłowicza 11/1

40-145 Katowice

Numer KRS 0000436008

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2012-10-09

NIP 883-185-40-68

REGON 243092034

 Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł.

Zamówienia archiwalne

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Karłowicza 11/1 , 40-145 Katowice

ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą:

Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej 2 x 2,0 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104911

Aktualizacja

Informujemy, iż uległo zmianie ogłoszenie w bazie konkurencyjności.

Zmieniony został termin składania ofert na 10.06.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2022 - data publikacji 10.06.2022

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 07.10.2022

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aleja Zwycięstwa 97 , 42- 580 Wojkowice;

ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą

Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Świebodzice dla podłączenia nowych odbiorców. Etap III Sieć i węzły ciepłownicze dla etapu I

Termin składania ofert upływa w dniu  18-03-2019 r. o godz. 10:00. na adres

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za pośrednictwem Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni spółka jawna ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170527#

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej w Świebodzicach wraz z węzłami ciepłowniczymi

 

UWAGA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/2019.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku poniżej

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019
 2. Załącznik nr 1 do ZO nr 1/2019 Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 do ZO nr 1/2019 Wykaz robót
 4. Załącznik nr 3 do ZO nr 1/2019 Wykaz osób
 5. Załącznik nr 4 do ZO nr 1/2019 wzór umowy
 6. Załącznik nr 5 do ZO nr 1/2019 Dokumentacja techniczna
 7. Załącznik nr 6 do ZO nr 1/2019 Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej;    

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert 18.03.2019 - data publikacji 18.03.2018

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla etapu 3 BIO TERM - data publikacji 01.04.2019

Protokół z postępowania Świebodzice - data publikacji 01.04.2019

 

 

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aleja Zwycięstwa 97 , 42- 580 Wojkowice;

ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą

Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Świebodzice dla podłączenia nowych odbiorców.

data publikacji 29.11.2017

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2017 r. o godz. 10:00. na adres                            

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za pośrednictwem Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni spółka jawna ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ Ogłoszenie nr 622213-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej w Świebodzicach o długości 162,3 mb

 

UWAGA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku poniżej

Zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik nr 1 do ZO nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 do ZO nr 1 Wykaz robót

Załącznik nr 3 do ZO nr 1 Wykaz osób

Załącznik nr 4 do ZO nr 1 wzór umowy

Załącznik nr 5 do ZO nr 1 Dokumentacja techniczna

Załacznik-nr-6-do-ZOnr1-Owiadczenie-Wykonawcy-o-przynalenoci-do-grupy-kapitaowej 20.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - BIO TERM - data publikacji 15.12.2017

Rozstrzygnięcie postępowania

Protokół z rozstrzygnięcia - data publikacji 28.12.2017

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aleja Zwycięstwa 97 , 42- 580 Wojkowice;

ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą

Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Świebodzice dla podłączenia nowych odbiorców. Etap II Sieć i węzły ciepłownicze dla etapu II

Termin składania ofert upływa w dniu  09-03-2018 r. o godz. 10:00. na adres

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za pośrednictwem Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni spółka jawna ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1326# .

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej w Świebodzicach wraz z węzłami ciepłowniczymi

 

UWAGA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku poniżej

 1. Zapytanie ofertowe nr 1
 2. Załącznik nr 1 do ZO nr 1 Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 do ZO nr 1 Wykaz robót
 4. Załącznik nr 3 do ZO nr 1 Wykaz osób
 5. Załącznik nr 4 do ZO nr 1 wzór umowy
 6. Załącznik nr 5 do ZO nr 1 Dokumentacja techniczna 
 7. Załącznik nr 6 do ZO nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 20.11.2017      

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert BIO TERM 09.03.2018 - data publikacji 12.03.2018

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 26.03.2018

Protokół z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - data publikacji 27.03.2018

 

Przydatne linki