^Powrót na góre
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacje

BIO TERM Sp. z o.o.

Adres ul. Mieczysława Karłowicza 11/1

40-145 Katowice

Numer KRS 0000436008

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2012-10-09

NIP 883-185-40-68

REGON 243092034

 Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł.

Zamówienia

W dniu 03.11.2022r. :

"Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Karłowicza 11/1 , 40-145 Katowice

 ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą:


„Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej
kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej 2 x 2,0 MWe w
miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9”Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/133412

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert  - data publikacji 28.11.2022 r.

 

 

Przydatne linki