^Powrót na góre
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacje

BIO TERM Sp. z o.o.

Adres ul. Mieczysława Karłowicza 11/1

40-145 Katowice

Numer KRS 0000436008

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2012-10-09

NIP 883-185-40-68

REGON 243092034

 Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł.

KLAUZULE INFORMACYJNE

  • Klauzula informacyjna Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów

 

BIO TERM  Spółka z o.o.   przestrzega zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz norm prawnych, etycznych i moralnych . Postępowanie zgodne z ww. zasadami ma zapewnić Spółce transparentność. Spółka  deklaruje , że jest  przeciwna przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. W Spółce wdrożono zasady  Polityki zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów. Do przestrzegania  zasad ujętych w polityce przeciwdziałania nadużyciom  zobowiązany jest Zarząd Spółki  oraz  wszyscy  pracownicy  

.


  • Zgłoszenia nadużyć finansowych i konfliktu interesów

Podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, m.in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień należy zgłaszać na adres internetowy :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
  2. Osoba zgłaszająca informację może zastrzec swoją anonimowość; w takim przypadku dokonywana będzie anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości.)
  3. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  4. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku ich potwierdzenia sprawa będzie załatwiana zgodnie z wewnętrznymi procedurami NFOŚiGW oraz przepisami prawa.

Spółka zapewnia ochronę osobie zgłaszającej nadużycia

 

Przydatne linki